Rydym yn defnyddio cwcis o wasanaethau trydydd parti i'n helpu ni i wella ein gwefan.

Diolch i bawb sy’n cefnogi Sinfonia Cymru.

Prif gefnogwyr

Ymddiriedolaethau a Sefydliadau

Noddwyr

Ffrindiau

Mae creu cerddoriaeth gyda chwaraewyr Sinfonia Cymru yn drît go iawn i arweinydd. Maen nhw nid yn unig yn chwarae ar lefel dechnegol eithriadol, ond hefyd mae eu didwylledd, eu chwilfrydedd, eu parodrwydd i arbrofi ac, yn bwysicaf oll, eu gallu i gael hwyl yn ysbrydoliaeth.
–Jonathan Bloxham

Cefnogwch Sinfonia Cymru

Cyfrannwch rodd nawr i roi’r dechrau gorau posibl i gerddorion ifanc yn eu gyrfaoedd proffesiynol.

Darllen rhagor