Rydym yn defnyddio cwcis o wasanaethau trydydd parti i'n helpu ni i wella ein gwefan.

Rydyn ni eisiau clywed gennych – cysylltwch â ni. 

Sinfonia Cymru
Enterprise House,
127-129 Bute St,
Caerdydd
CF10 5LE

E-bost: contact@sinfonia.cymru

Rhif ffôn: 02920 754556

Mae Sinfonia Cymru yn gwmni cyfyngedig drwy warant (rhif 03240356) ac elusen wedi’i chofrestru yng Nghymru a Lloegr (rhif 1058196). Gallwch weld ein cyfrifon blynyddol ar wefan y Comisiwn Elusennau

Darganfyddwch fwy
Ewch i dudalen tîm Sinfonia Cymru i gael gwybodaeth am dîm rheoli Sinfonia Cymru a’n Bwrdd.

Roeddwn i am ddweud diolch am y cyfle gwych i guradu fy ngherddoriaeth fy hun. Mae’r profiad wedi agor llwybrau newydd ac rydw i’n sicr yn teimlo yr hoffwn i wneud hyn fel rhan annatod o’m bywyd cerddorol.
–Abel Selaocoe, curadur #MotherTongue, mis Mai 2019

Cefnogwch Sinfonia Cymru

Cyfrannwch rodd nawr i roi’r dechrau gorau posibl i gerddorion ifanc yn eu gyrfaoedd proffesiynol.

Darllen rhagor