Rydym yn defnyddio cwcis o wasanaethau trydydd parti i'n helpu ni i wella ein gwefan.

Rydyn ni eisiau clywed gennych – cysylltwch â ni. 

Sinfonia Cymru
Enterprise House,
127-129 Bute St,
Caerdydd
CF10 5LE

E-bost: contact@sinfonia.cymru

Rhif ffôn: 02920 754556

Mae Sinfonia Cymru yn gwmni cyfyngedig drwy warant (rhif 03240356) ac elusen wedi’i chofrestru yng Nghymru a Lloegr (rhif 1058196). Gallwch weld ein cyfrifon blynyddol ar wefan y Comisiwn Elusennau

Darganfyddwch fwy
Ewch i dudalen tîm Sinfonia Cymru i gael gwybodaeth am dîm rheoli Sinfonia Cymru a’n Bwrdd.

Mae’n ddrwg gen i, mae'r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

–Roger, Caerdydd

Cefnogwch Sinfonia Cymru

Cyfrannwch rodd nawr i roi’r dechrau gorau posibl i gerddorion ifanc yn eu gyrfaoedd proffesiynol.

Darllen rhagor