Rydym yn defnyddio cwcis o wasanaethau trydydd parti i'n helpu ni i wella ein gwefan.

Rydyn ni eisiau clywed gennych – cysylltwch â ni. 

Sinfonia Cymru
Enterprise House,
127-129 Bute St,
Caerdydd
CF10 5LE

E-bost: contact@sinfonia.cymru

Rhif ffôn: 02920 754556

Mae Sinfonia Cymru yn gwmni cyfyngedig drwy warant (rhif 03240356) ac elusen wedi’i chofrestru yng Nghymru a Lloegr (rhif 1058196). Gallwch weld ein cyfrifon blynyddol ar wefan y Comisiwn Elusennau

Darganfyddwch fwy
Ewch i dudalen tîm Sinfonia Cymru i gael gwybodaeth am dîm rheoli Sinfonia Cymru a’n Bwrdd.

Mae creu cerddoriaeth gyda chwaraewyr Sinfonia Cymru yn drît go iawn i arweinydd. Maen nhw nid yn unig yn chwarae ar lefel dechnegol eithriadol, ond hefyd mae eu didwylledd, eu chwilfrydedd, eu parodrwydd i arbrofi ac, yn bwysicaf oll, eu gallu i gael hwyl yn ysbrydoliaeth.
–Jonathan Bloxham

Cefnogwch Sinfonia Cymru

Cyfrannwch rodd nawr i roi’r dechrau gorau posibl i gerddorion ifanc yn eu gyrfaoedd proffesiynol.

Darllen rhagor