Rydym yn defnyddio cwcis o wasanaethau trydydd parti i'n helpu ni i wella ein gwefan.

Regenerate: Seasons for Change Taith Haf

Dydd Sadwrn 1 Mehefin 2024

“Roedd gwylio’r perfformiad hwn gan Sinfonia Cymru yn wirioneddol ysbrydoledig. I feddwl bod gwaith sy’n ganrifoedd oed yn gallu byw gyda’r fath fywiogrwydd a llawenydd… roedd y profiad yn hollol wefreiddiol.” – Errollyn Wallen CBE

Wedi’i guradu gan weithredwyr hinsawdd, y feiolinydd Cymreig Simmy Singh a’r offerynwr taro, Delia Stevens ar gyfer Sinfonia Cymru, mae Regenerate: Seasons for Change yn rhaglen arloesol a gomisiynwyd yn wreiddiol gan Sky Arts. Bydd y chwaraewr harmonica, Will Pound, sydd wedi’i enwebu tair gwaith ar gyfer gwobr Cerddor Gwerin y Flwyddyn y BBC, hefyd yn ymuno â nhw.

Gan roi bywyd newydd i harddwch oesol Vivaldi, Vaughan Williams a cherddoriaeth werin draddodiadol, mae Singh, Stevens a Pound yn defnyddio’r llwyfan cyngerdd i ailddychmygu dyfodol ein planed ar gyfer y genhedlaeth nesaf trwy ecoleg ddofn a gwrando gweithredol ochr yn ochr â Sinfonia Cymru; ensemble gweledigaethol o gerddorion – pob un o dan 30 oed – ar flaen y gad o ailddiffinio’r dirwedd glasurol.

Mae Regenerate: Seasons for Change yn alwad gymhellol i weithredu, sy’n tanio ymdrechion ar y cyd i ail-lunio ein cysylltiad â’r amgylchedd. Mae’r rhaglen ryfeddol hon yn dadorchuddio byd lle mae cerddoriaeth yn dod yn gatalydd ar gyfer gobaith a dychymyg, gan herio’r status quo sy’n wynebu’r genhedlaeth nesaf yn ddiofn.

Mae Regenerate yn cael ei gefnogi gan The Open Fund for Organisations gan y Sefydliad PRS.

Cefnogwch Sinfonia Cymru

Cyfrannwch rodd nawr i roi’r dechrau gorau posibl i gerddorion ifanc yn eu gyrfaoedd proffesiynol.

Darllen rhagor