Rydym yn defnyddio cwcis o wasanaethau trydydd parti i'n helpu ni i wella ein gwefan.

Pedwarawd Llinynnol

Dydd Iau 9 Mai 2024 - Dydd Sul 12 Mai 2024

Perfformiadau am ddim yng nghalon eich cymuned! Our Mainly Village Halls Tour of Wales is Back!

“A really special and intimate way to hear the music, please come back!”
“Anhygoel! Diolch am ddod â bywyd newydd i’n neuadd bentref”
“Excellent performance. Spell bounding. Enjoyed every second. Bendigedig!!”

Mae’n bosibl nad ydych chi wedi profi cerddoriaeth glasurol fyw o’r blaen? Efallai eich bod chi’n ddilynwr brwd! Mae Sinfonia Cymru yn gwahodd pob un ohonoch i gyngerdd byw, ymlaciol, 50 munud o hyd yn eich cymuned leol. Bydd mwy na cherddoriaeth glasurol hefyd, rhywbeth at ddant pawb!

Dewch i fwynhau perfformiadau gan rai o’r cerddorion ifanc mwyaf dawnus ym Mhrydain, pob un dan 30 oed. Cewch gwrdd â nhw ar ôl y perfformiad hefyd.

Am ddim! Mae Sinfonia Cymru’n angerddol am wneud cerddoriaeth safonol yn hygyrch i bawb yng Nghymru, felly ydyn, mae’r cyngherddau hyn am ddim – OND mae angen tocyn!

Dewch â’ch plant, eich cymdogion a’ch ffrindiau! Croeso i bawb!

 

Charlotte Saluste-Bridoux, Ffidil

Anna Tulchinskaya, Ffidil

Mabon Llŷr Rhyd, Fiola

William Clark-Maxwell, Soddgrwth

Rhaglen

Cefnogwch Sinfonia Cymru

Cyfrannwch rodd nawr i roi’r dechrau gorau posibl i gerddorion ifanc yn eu gyrfaoedd proffesiynol.

Darllen rhagor