Rydym yn defnyddio cwcis o wasanaethau trydydd parti i'n helpu ni i wella ein gwefan.

Allwch chi helpu i lansio gyrfa cerddor ifanc? Ni allwn wneud hyn ar ein pen ein hunain.

Mae ein cenhadaeth yn syml: rhoi’r dechrau gorau posibl i gerddorion ifanc rhagorol yn eu gyrfaoedd proffesiynol. Mae’r cyfleoedd i gerddorion ifanc yn brin ac yn gystadleuol dros ben. Ac yn yr argyfwng presennol, mae hynny wedi dod yn fwy fyth o broblem.

Mae Sinfonia Cymru yn bodloni’r her hon yn uniongyrchol: yn ystod ein 25 mlynedd gyntaf, rydyn ni wedi cefnogi a datblygu cannoedd o gerddorion angerddol, talentog a bywiog – bob un ohonynt o dan 30 oed – ac wedi rhoi’r sylw y maent yn ei haeddu iddynt. Ein chwaraewyr yw perfformwyr mwyaf rhagorol eu cenhedlaeth, sêr yfory o safon fyd-eang.

Rydyn ni’n rhoi cyfleoedd iddyn nhw ddatblygu eu creadigrwydd, eu hyder, eu gallu cerddorol. Rydyn ni’n eu rhoi ar lwyfan. Ac wedyn, rydyn ni’n dod â’r llwyfan hwnnw atoch chi: rydyn ni’n perfformio ym mhob cwr o Gymru a ledled y Deyrnas Unedig.

“Mae Sinfonia Cymru wedi rhoi rhai profiadau bythgofiadwy i mi, ar draws ffiniau genres cerddorol. Mae’r prosiectau hyn wedi fy arwain i wneud penderfyniadau am fy ngyrfa na fyddwn efallai wedi’u gwneud fel arall. Rwyf wedi gallu gweithio gydag artistiaid a chyfoedion sydd wedi fy ysbrydoli i fentro ymhellach i lawr llwybr creadigrwydd ac archwilio ac ehangu fy ngorwelion cerddorol mewn ffyrdd na fyddwn erioed wedi gwybod eu bod yn bosibl.”

Simran Singh, cerddor

 

Helpwch ni i gefnogi mwy fyth o gerddorion ifanc

Yn fwy nag erioed o’r blaen, mae’r celfyddydau’n bwysig. Ac felly hefyd gerddorion ifanc heddiw. Bydd eich cefnogaeth yn ein helpu i gyrraedd mwy o gerddorion ifanc mwyaf talentog y DU fel y gallan nhw ffynnu. Mae pob tocyn a werthwn, pob cyfraniad gan Noddwr, pob grant gan Ymddiriedolaeth a phob partneriaeth fusnes yn ein galluogi i barhau i wneud hynny, flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Sut gallwch chi ein cefnogi ni

Gallwch chi gyfrannu rhodd nawr – defnyddiwch y botwm ‘Cyfrannwch Rodd’ isod.

Neu gallwch chi ddarganfod mwy am sut y gallwch chi ein cefnogi ni fel Cyfaill neu Noddwr, trwy roi grant, neu ffurfio partneriaeth â ni trwy eich busnes.

Cysylltwch â Caroline Tress, Prif Weithredwr, os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu os hoffech drafod cefnogaeth bosibl.

Diolch yn fawr i bawb sy’n cefnogi Sinfonia Cymru ar hyn o bryd.

"Roedd mor hyfryd gweithio gyda chi i gyd ac rydw i mor hapus y llwyddon ni i gael popeth i weithio, yn enwedig ar ôl rhwystr yr eira."
–Amy Wheel, Cynhyrchydd BBC R3

Cefnogwch Sinfonia Cymru

Cyfrannwch rodd nawr i roi’r dechrau gorau posibl i gerddorion ifanc yn eu gyrfaoedd proffesiynol.

Darllen rhagor