Rydym yn defnyddio cwcis o wasanaethau trydydd parti i'n helpu ni i wella ein gwefan.

Y brif gerddorfa yn y Deyrnas Unedig i bobl dan 30 oed. Cenhedlaeth newydd o gerddoriaeth fyw.

Nid cerddorfa gyffredin mo Sinfonia Cymru. Rydyn ni’n hoffi gwneud pethau’n wahanol. Glynu wrth y llyfr rheolau a dilyn y dorf? Nid dyna’n steil.

I ddechrau, mae ein holl chwaraewyr yn iau na 30 oed. Mae llawer o’n chwaraewyr yn cymryd yr awenau ac yn arwain ein prosiectau, gan wibio rhwng arddulliau clasurol a modern, archwilio eu creadigrwydd a herio arferion. Rydyn ni’n rhoi rhai o’r cerddorion proffesiynol mwyaf dawnus yn y Deyrnas Unedig ar y llwyfan, lle maen nhw’n haeddu bod, fel y gallan nhw ffurfio eu gyrfaoedd a datblygu eu dawn gerddorol.

Maen nhw, yn eu tro, yn dod ag ysbryd arbennig i’w cerddoriaeth, gan greu perfformiadau sy’n llawn egni, cyffro a phŵer. Dyna sut y dylai cerddoriaeth gael ei phrofi.

Weithiau, rydyn ni’n cynnal cyngherddau mwy traddodiadol – fe welwch ni’n perfformio popeth o ensembles llinynnol bach i weithiau symffoni llawn rhyfeddol. Ar y llaw arall, rydyn ni wrth ein bodd yn gwthio ffiniau cerddorol gyda pherfformiadau cerddorol personol mewn amrywiaeth o arddulliau dynamig – jazz, enaid-ffync, cerddoriaeth y byd a llawer, llawer mwy.

A’r peth gorau? Rydyn ni’n dod â’r genhedlaeth newydd hon o gerddoriaeth fyw i chi. Profiadau cerddorol rhyfeddol, wedi’u cynllunio a’u cyflwyno gan y cerddorion ifanc gorau, ar gyfer cynulleidfaoedd yng Nghymru a thu hwnt.

Ein cenhadaeth yw datblygu’r cerddorion ifanc neilltuol hyn a rhoi cyfle go iawn iddyn nhw lansio eu gyrfaoedd. Trwy wneud hynny, rydyn ni’n dod â cherddoriaeth fyw ysbrydoledig ac awyrgylch diysgog i bobl mewn lleoliadau annisgwyl.

Ond ni allwn wneud hyn ar ein pen ein hunain. Profwch gerddoriaeth fyw o fath gwahanol gyda Sinfonia Cymru ac ymunwch â’n cymuned arbennig.

Mae’n ddrwg gen i, mae'r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg Prydain.

–Jenny, Casnewydd

Cefnogwch Sinfonia Cymru

Cyfrannwch rodd nawr i roi’r dechrau gorau posibl i gerddorion ifanc yn eu gyrfaoedd proffesiynol.

Darllen rhagor