Rydym yn defnyddio cwcis o wasanaethau trydydd parti i'n helpu ni i wella ein gwefan.

Ffres, egniol a gwefreiddiol. Mae ein cerddorfa ni yma i ysgwyd pethe a phrofi bod cerddoriaeth glasurol i bawb.

Mae ein nôd yn syml, ry’n ni am sicrhau bod pawb yng Nghymru yn cael cyfle i fwynhau perfformiadau cerddorol safonol. Ry’n ni’n mynd gam ymhellach i sicrhau bod ein cyngherddau’n fforddadwy ac yn hygyrch. Ry’n ni’n dod â’r gerddoriaeth i galon cymunedau Cymreig, yn perfformio mewn lleoliadau sy’n gwneud i’r gynulleidfa deimlo’n gartrefol; o neuaddau pentref i dafarndai, o siopau ffrwythau a llysiau i gartrefi gofal, ysgolion a thu hwnt! Ry’n ni’n gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau eich bod chi’n mwynhau eich amser gyda ni.

Ry’n ni’n gweithio gyda rhai o’r cerddorion ifanc gorau o Gymru a’r byd, pob un dan 30 oed. Pan mae nhw gyda ni, ry’n ni’n eu helpu nhw i dyfu. Byddwn ni byth yn dweud wrthynt beth i wneud. Byddwn ni’n eu cefnogi nhw i arwain. Ry’n ni’n eu meithrin i guradu a rhaglenni cyngherddau eu hunain ac yn eu ysbrydoli i archwilio ffyrdd newydd o gydweithio. Dyma pam bod ein cyngerddau ni yn ffres, cyffrous a chofiadwy i’n cynulleidfaoedd.

Mae mwy! Ry’n ni’n gwahodd artistiaid anhygoel i gydweithio gyda’n cerddorion; cantorion a cherddorion gwerin Cymreig fel Casi Wyn, Cerys Hafana, Patrick Rimes, Bryn Terfel, Catrin Finch a Kizzy Crawford, a sêr rhyngwladol fel Jess Gillam, Lucienne Renaudin Vary ac Abel Selaocoe. Ry’n ni’n angerddol am ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o sêr cerddorol o Gymru, dyma pam ein bod ni’n trefnu gweithdai cerddoriaeth am ddim mewn ysgolion a cholegau fel rhan o’n rhaglen.

Pan mae’n dod i’n steil, does dim ‘black tie’ a dydy o byth yn ddiflas. Clasurol yn bennaf, ond ry’n ni’n ymbŵeru ein cerddorion i roi stamp eu hunain arno. Byddwch chi’n ein gweld ni’n cymysgu arddulliau gan daflu jazz, cerddoriaeth byd, blues, gwerin, roc, pop ac a cappella mewn i’r rhaglen. Disgwyliwch yr annisgwyl, ond safonol bob amser.

Ry’n ni’n dîm bach, brwdfrydig, yn angerddol am wneud argraff fawr ar gymunedau Cymreig a datblygu cerddorion ifanc talentog.

Dy’n ni ddim yn eistedd yn llonydd. Yn 2023, wnaethon ni gau ein swyddfa yng Nghaerdydd a sefydlu partneriaeth Hafan arloesol gyda chanolfannau cymunedol Cymreig. Mae ein tîm bellach wedi’n lleoli yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Ysgol Gynradd Holton Y Barri a Glan yr Afon, Casnewydd. Beth wnaethon ni gyda’r arian rhent? Buddosddi mewn prosiectau ychwanegol a theithiau ar gyfer ein cynulleidfaoedd yng Nghymru.

Dyma ni. Ry’n ni wedi gosod y darlun. Ry’n eich herio chi i ddod i brofi’r cyfan.

"Roedd mor hyfryd gweithio gyda chi i gyd ac rydw i mor hapus y llwyddon ni i gael popeth i weithio, yn enwedig ar ôl rhwystr yr eira."
–Amy Wheel, Cynhyrchydd BBC R3

Cefnogwch Sinfonia Cymru

Cyfrannwch rodd nawr i roi’r dechrau gorau posibl i gerddorion ifanc yn eu gyrfaoedd proffesiynol.

Darllen rhagor