Rydym yn defnyddio cwcis o wasanaethau trydydd parti i'n helpu ni i wella ein gwefan.

Sinfonia Cymru with Patrick Rimes & Cerys Hafana

Dydd Mercher 7 Chwefror 2024 - Dydd Sadwrn 10 Chwefror 2024

Paratowch i gael eich cludo i dir lle mae pryderon yn pylu i ffwrdd a gadewch i synau lleddfol y feiolinydd traddodiadol Patrick Rimes a Sinfonia Cymru ysgubo drosoch chi. Yn cynnwys caneuon gan y delynores a’r gantores Cerys Hafana, byddwch yn ymgolli yn straeon swynol a thraddodiadau cyfoethog Cymru, yn cael eu canu mewn iaith mor hen â’r bryniau ac mor fywiog â’r sêr.

Bydd yr ymasiad hwn o draddodiadol a chlasurol yn gadael i chi ymlacio a chysylltu â gwlad y gân. Dihangwch rhag y prysurdeb, bachwch eich hoff bobl, a gadewch i’r gerddoriaeth eich cario i ffwrdd.

Nid hwn mo’ch cyngerdd cyffredin — mae’n ddihangfa gerddorol i galon ac enaid Cymru.

Patrick Rimes, Cyfarwyddwr a Ffidil
Cerys Hafana, Telyn a llais
Esme Lewis, Ffidil
Mabon Llŷr Rhyd, Fiola
Edward Mead, Soddgrwth
Elen Roberts, Bas Dwbl
Harry Lovell-Jones, Taro

Sinfonia Cymru, Patrick Rimes a Cerys Hafana yn gwahodd cynulleidfaoedd ar daith unigryw o Gymru yn Chwefror!, Datganiad i’r Wasg 18.01.24

Mae ein Taith Wanwyn gyda Patrick Rimes a Cerys Hafana wedi’i chefnogi gan The Open Fund for Organisations gan y Sefydliad PRS.Cefnogwch Sinfonia Cymru

Cyfrannwch rodd nawr i roi’r dechrau gorau posibl i gerddorion ifanc yn eu gyrfaoedd proffesiynol.

Darllen rhagor