Rydym yn defnyddio cwcis o wasanaethau trydydd parti i'n helpu ni i wella ein gwefan.

Powys Schools Project 2024 – Coed Sy’n Sibrwd

Dydd Llun 4 Mawrth 2024 - Dydd Mercher 6 Mawrth 2024

Bob Gwanwyn, rydym yn gweithio gyda chwe ysgol o bob rhan o Bowys i ysgrifennu stori a chaneuon i’w perfformio mewn theatrau a chanolfannau celf lleol.

Mae’r rhagamcan hwn yn bosibl oherwydd cefnogaeth hael Mid Wales Music Trust, Nugee Foundation, Powys Community Endowment Fund, Scops Arts Trust, a rhoddwyr preifat.

Tamar Eluned Williams, Awdur a Storïwr
Joy Becker, Arweinydd Cerddoriaeth a Feiolinydd
Lynn Henderson, Corn
Alis Huws, Telyn
Darren Gallacher, Offerynnau Taro

Graham & Hilary Roberts, Set a Ddylunydd Goleuadau

Yn cynnwys caneuon a set wedi eu creu gan:
Ysgol Carreghofa
Wefan Ysgol Eglwys yng Nghymru Ffordun
Ysgol Pontffranc
Ysgol Eglwys yng Nghymru Y Bontnewydd-ar-Wy
Ysgol Penmaes
Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Priory

Cefnogwch Sinfonia Cymru

Cyfrannwch rodd nawr i roi’r dechrau gorau posibl i gerddorion ifanc yn eu gyrfaoedd proffesiynol.

Darllen rhagor