Rydym yn defnyddio cwcis o wasanaethau trydydd parti i'n helpu ni i wella ein gwefan.
Rhan o'r

Peter & the Wolf and other stories from around the world

Dydd Mercher 3 Ebrill 2024 - Dydd Mercher 3 Ebrill 2024

Paratowch i gael eich cludo ar antur gerddorol na welwyd erioed mo’i thebyg, wrth i ni fynd â chi ar archwiliad cyffrous o straeon ac alawon o bob rhan o’r byd. Bydd ein pumawd chwyth talentog yn eich arwain drwy gerddoriaeth o Asia, Affrica, a Gogledd a De America, cyn dychwelyd i’r Deyrnas Unedig.

Teithiwch gyda ni i fyd hudolus “Peter and the Wolf”, wrth i ni ddod â’r clasur poblogaidd hwn yn fyw gyda’n ensemble talentog. Ond nid dyna ddiwedd ar y cyffro – gyda’n gilydd byddwn yn archwilio tapestri cyfoethog y diwylliannau a’r traddodiadau sy’n gwneud ein byd yn lle mor fywiog ac amrywiol. Wrth i chi deithio drwy bob darn, fe gewch gyfle i gwrdd ag aelodau talentog ein pumawd chwyth, a dysgu am sain unigryw pob offeryn unigol. O felodïau gosgeiddig y ffliwt i seiniau hyderus y corn Ffrengig, fe gewch eich cyfareddu gan amlochredd a swyn yr offerynnau rhyfeddol hyn.

Felly, casglwch y teulu ynghyd ac ymuno â ni am awr fythgofiadwy o gerddoriaeth, chwerthin, ac alawon y byddwch yn eu hymian yr holl ffordd adre.

Epsie Thompson, Ffliwt
Polly Bartlett, Obo
Isha Crichlow, Clarinét
Emily Newman, Basŵn
Lynn Henderson, Corn

Cefnogwch Sinfonia Cymru

Cyfrannwch rodd nawr i roi’r dechrau gorau posibl i gerddorion ifanc yn eu gyrfaoedd proffesiynol.

Darllen rhagor