Rydym yn defnyddio cwcis o wasanaethau trydydd parti i'n helpu ni i wella ein gwefan.
Perfformiad digidol | Singh Sisters

Sosban Fach – arr. Rakhi & Simmy Singh

Cyhoeddwyd Dydd Mercher 26 Ionawr 2022

Dyma un mewn cyfres o fideos o’r gyngerdd gafodd ei pherfformio o flaen cynulleidfa yn Rhosygilwen ym Medi 2021. Cafodd y rhaglen ei datblygu gan Rakhi a Simmy Singh i adlewyrchu eu gwreiddiau Cymreig, yn ogystal a’i siwrne gerddorol mewn rhannau eraill o’r byd.

Ffidil
Rakhi Singh Guest Director / Cyfarwyddwr Gwadd
Simmy Singh Guest Director / Cyfarwyddwr Gwadd
Joy Becker
Robyn Bell
Oliver Baily
Katie Foster
Bethan Allmand

Fiolâu
Francesca Gilbert
Kim Becker

Soddgrwth
Ben Tarlton
Deni Teo

Bas Dwbl
Elen Roberts

Cefnogwch Sinfonia Cymru

Cyfrannwch rodd nawr i roi’r dechrau gorau posibl i gerddorion ifanc yn eu gyrfaoedd proffesiynol.

Darllen rhagor