Rydym yn defnyddio cwcis o wasanaethau trydydd parti i'n helpu ni i wella ein gwefan.
Perfformiad digidol

Dewisiadau Chwaraewyr – Solo No. 5, John Stanley

Cyhoeddwyd Dydd Llun 23 Awst 2021

Roedden ni eisiau creu mwy o fideos cerddoriaeth i chi a hefyd rhoi cyfle i’n chwaraewyr chwythbrennau ddisgleirio. Felly, fe ofynnon ni iddyn nhw ddewis eu hoff ddarnau o’r repertoire chwythbrennau. Mae’r canlyniad yn ddetholiad o unawdau, deuawdau a thriawdau byr sy’n rhychwantu amrywiaeth o gyfansoddwyr ac arddulliau cerddorol.

Aeth John Stanley bron yn gwbl ddall pan oedd yn ddwyflwydd oed o ganlyniad i ddamwain yn ei gartref. Er gwaethaf hyn, cafodd yrfa gerddorol neilltuol. Pan oedd yn 11 oed roedd yn ennill cyflog (£20 y flwyddyn) fel organydd, ac ef oedd yr unigolyn ieuengaf, yn 17 oed, i gael gradd B.Mus o Rydychen. Daeth yn organydd Eglwys Temple yn ei ugeiniau cynnar ac ymwelodd Handel â’r eglwys yn rheolaidd i wrando arno.

Rhaglen

  1. Mina Middleton Flute
  2. Hamish Brown Piano
  3. John Stanley Solo No. 5 (from 8 solos) - Adagio & Allegro

Cefnogwch Sinfonia Cymru

Cyfrannwch rodd nawr i roi’r dechrau gorau posibl i gerddorion ifanc yn eu gyrfaoedd proffesiynol.

Darllen rhagor