Rydym yn defnyddio cwcis o wasanaethau trydydd parti i'n helpu ni i wella ein gwefan.
Perfformiad digidol

Curate: Ail gyfle

Rhaglenni wedi’u curadu gan gerddorion Sinfonia Cymru
Cyhoeddwyd Dydd Llun 22 Mehefin 2020

Edrychwn yn ôl ar rai o’r perfformiadau gorau o gyfres Curate 2018/19.

Cyflwynodd y rhaglen People, Planet, Profit gan Helen Wilson gerddoriaeth a oedd yn herio’r newid yn yr hinsawdd yn bwrpasol. Daeth Abel Selaocoe â’i ddylanwad Affricanaidd unigryw i Curate, trwy Mother Tongue.

Rhaglen

  1. Helen Wilson Life on Land
  2. Abel Selaocoe Thipa ka behalen
  3. Helen Wilson More, More, More
  4. Abel Selaocoe Reya ho boka
  5. Helen Wilson Envy
  6. Abel Selaocoe Badimo
  7. Helen Wilson Desperate Longing
  8. Helen Wilson Was blind but now I see

Eisteddwch yn ôl a mwynhewch y rhestr chwarae hon gartref, pryd bynnag y bo’n gyfleus. Os ydych yn mwynhau’r rhestr chwarae, curwch eich dwylo. Gallwch wisgo i fyny neu i lawr ar gyfer yr achlysur.

Dewch â’ch diod eich hun!

Yn mwynhau ein fideos cyfnod clo? Rhannwch gyda ni @SinfoniaCymru #SinfoniaCymru

Cefnogwch Sinfonia Cymru

Cyfrannwch rodd nawr i roi’r dechrau gorau posibl i gerddorion ifanc yn eu gyrfaoedd proffesiynol.

Darllen rhagor