Rydym yn defnyddio cwcis o wasanaethau trydydd parti i'n helpu ni i wella ein gwefan.

Peter & the Wolf and other stories from around the world

Dydd Mercher 3 Ebrill 2024

Dewch am ginio!

Awr o hyd yw ein cyngherddau amser cinio, ond fel pob cinio da, ry’n ni’n gobeithio byddwch chi’n awchu am fwy! Efallai eich bod chi’n mwynhau cerddoriaeth glasurol ers blynyddoedd, neu efallai eich bod chi’n awyddus i’w flasu am y tro cyntaf? Mae ein cyngherddau amser cinio yn cynnig cyfle i chi flasu pwrpas Sinfonia Cymru, sef darparu pryd o gerddoriaeth o’r safon uchaf gan gerddorion ifanc mwyaf talentog y wlad a thu hwnt!

Epsie Thompson, Ffliwt
Polly Bartlett, Obo
Isha Crichlow, Clarinét
Emily Newman, Basŵn
Lynn Henderson, Corn

Cefnogwch Sinfonia Cymru

Cyfrannwch rodd nawr i roi’r dechrau gorau posibl i gerddorion ifanc yn eu gyrfaoedd proffesiynol.

Darllen rhagor