Rydym yn defnyddio cwcis o wasanaethau trydydd parti i'n helpu ni i wella ein gwefan.

Casi Wyn – Dŵr, Tir, Aer

Dydd Iau 30 Mehefin 2022 - Dydd Gwener 1 Gorffennaf 2022

Dŵr, Tir, Aer

Mae seiniau cyfoes Cymreig a’r clasurol yn cwrdd yn y cyfuniad hwn o chwedlau a hud a lledrith, o lynnoedd a mynyddoedd, o gerddoriaeth a hanesion melys. Cydweithrediad newydd rhwng saith o gerddorion Sinfonia Cymru a Casi Wyn, y gantores, cyfansoddwr a bardd amldalentog. Ymunwch â ni ar daith gaiff ei harchwilio drwy’r set newydd hon o ganeuon pop arbrofol gan un o artistiaid cerddorol mwyaf huawdl Cymru.

Dyma ragflas cyflym o un o ganeuon newydd Casi, sydd ar hyn o bryd yn cael ei threfnu ar gyfer cerddorfa fel rhan o’r prosiect:

 

Llifo

Y gerddoriaeth a’r geiriau gan Casi Wyn

Cynhyrchwyd gan Sion Trefor

 

Dŵr sy’n lleddfu

Water that heals

 

Dŵr sy’n lloni

Water that inspires

 

Dŵr sy’n corddi

Water that stirs

 

yn cynhyrfu

and excites

 

rhywbeth ynof aeth yn angof,

something within me that was long ago forgotten

 

geiriau’r teithiau imi eu troedio.

words from my past

the lanes I once treaded.

 

[Chorus]

Llifo,

Flowing,

 

pob diferyn dry yn atgof

Every droplet melts into memory

 

Llifo,

Flowing,

 

cyn cyrraedd gwely meddal y môr.

before reaching the soft sea bed.

 

Dŵr sy’n gwasgu

Water that holds

 

Dŵr sy’n tasgu

Water that whirls

 

Dŵr sy’n dawnsio

Water that dances

 

Dŵr sy’n deffro

Water that awakens

 

Dŵr sy’n annog

Water that encourages

 

Dŵr sy’n garrog

Water that sings

 

Dŵr sy’n siapio

Water that shapes

 

yn cofleidio.

and caresses.

Cefnogwch Sinfonia Cymru

Cyfrannwch rodd nawr i roi’r dechrau gorau posibl i gerddorion ifanc yn eu gyrfaoedd proffesiynol.

Darllen rhagor