Rydym yn defnyddio cwcis o wasanaethau trydydd parti i'n helpu ni i wella ein gwefan.

25 Mlynedd: Y Daith Neuadd Bentref yn Bennaf

Yn 2021, bydd Sinfonia Cymru yn dathlu ei phen-blwydd yn 25 oed, ac i nodi’r achlysur, bydd yn mynd ar daith olygfaol o amgylch trefi a phentrefi yng Nghymru! 

Gan berfformio i gymunedau hen a newydd, bydd y cyngherddau rhad ac am ddim hyn yn anffurfiol ac yn cynnwys cymysgedd o arddulliau cerddorol – yn berffaith i deuluoedd, pobl sy’n newydd i gerddoriaeth glasurol, yn ogystal â selogion cerddoriaeth mwy profiadol.

Cadwch lygad am ddyddiad cyngerdd mewn tref neu bentref chi. Edrychwn ymlaen at ddathlu ein pen-blwydd gyda chi! 

 

Cefnogwch Sinfonia Cymru

Cyfrannwch rodd nawr i roi’r dechrau gorau posibl i gerddorion ifanc yn eu gyrfaoedd proffesiynol.

Darllen rhagor