Rydym yn defnyddio cwcis o wasanaethau trydydd parti i'n helpu ni i wella ein gwefan.
Schools resources

Coed Sy’n Sibrwd – Pecyn Adnoddau i Ysgolion (Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen)

Cyhoeddwyd Dydd Mercher 22 Mai 2024

Y stori – Teimlwch yn rhydd i ddarllen drwy’r stori gyda’ch dosbarth gan y bydd yn cyflwyno’r cymeriadau a’r themâu y byddwn yn dod ar eu traws. Nid yw’r fersiwn hwn o’r stori’n cynnwys y diweddglo, felly bydd hwnnw’n syrpréis!
Gweiadur – Coed Sy’n Sibrwd (Yn Saesneg)

Caneuon – Bydd y caneuon hyn yn cael eu cynnwys yn y perfformiad, a bydd y cerddorion a’r storïwr yn annog y gynulleidfa i ymuno yn y canu. Gofynnwn i chi ddysgu cymaint o’r rhain ag y bo modd gyda’ch dosbarth, hyd yn oed os yw hynny’n ddim ond ailadrodd rhannau neu weithredoedd. Diolch!

Mae gen i dipyn o dy bach twt – geiriau

Mae gen i dipyn o dy bach twt – Cyd-ganu gyda Tamar

Pren ar y Bryn – geiriau
Dysgu Pren ar y Bryn gyda Tamar Eluned Williams
Pren ar y Bryn – Cyd-ganu gyda Tamar

Adnoddau pellach – Gellir defnyddio’r adnoddau hyn i baratoi’r disgyblion a chyfoethogi eu profiad, os hoffech seilio gwersi ar themâu sy’n berthnasol i ymweld â’r theatr yn ystod y cyfnod yn arwain at y perfformiad

Beth i’w ddisgwyl wrth wylio’r perfformiad
Y gerddoriaeth y byddwch yn ei chlywed
Yr offerynnau cerdd a ddefnyddir
Cefndir y straeon gwerin sy’n ymddangos yn y stori
Chwedlau a straeon o Gymru gydag adnoddau addysgol

Cefnogwch Sinfonia Cymru

Cyfrannwch rodd nawr i roi’r dechrau gorau posibl i gerddorion ifanc yn eu gyrfaoedd proffesiynol.

Darllen rhagor