Rydym yn defnyddio cwcis o wasanaethau trydydd parti i'n helpu ni i wella ein gwefan.
Cyfleoedd

Diddordeb mewn ymuno â’n Bwrdd?

Cyhoeddwyd Dydd Mercher 20 Ebrill 2022

Ar hyn o bryd, rydym yn awyddus i recriwtio aelodau ychwanegol i’r Bwrdd / Ymddiriedolwyr i gefnogi’r sefydliad a darparu llywodraethiant o’r radd flaenaf. Os ydych chi’n rhywun sy’n angerddol am gerddoriaeth a’r celfyddydau, ac yn ystyried gwirfoddoli mewn rôl Ymddiriedolwr, gwahoddwn chi i fwrw golwg dros y pecyn recriwtio i gael rhagor o fanylion. Y dyddiad cau i gyflwyno ceisiadau yw Dydd Gwener, 20 Mai 2022.

Sinfonia Cymru WELSH Board Recruitment Pack

Sinfonia Cymru Board Recruitment Pack

Cefnogwch Sinfonia Cymru

Cyfrannwch rodd nawr i roi’r dechrau gorau posibl i gerddorion ifanc yn eu gyrfaoedd proffesiynol.

Darllen rhagor