Rydym yn defnyddio cwcis o wasanaethau trydydd parti i'n helpu ni i wella ein gwefan.
Newyddion | Cyfleoedd

Swydd ar gael – Swyddog Marchnata a Gweinyddu

Cyhoeddwyd Dydd Mercher 23 Mawrth 2022

Mae Sinfonia Cymru yn chwilio am Swyddog Marchnata a Gweinyddu i weithio’n agos gyda’n Hymgynghorydd Marchnata, Heulwen Davies o gwmni Llais Cymru. Byddwch yn cefnogi ac yn cyfrannu at ein hymgyrchoedd marchnata ar draws gwahanol sianeli marchnata cymdeithasol a thraddodiadol, ynghyd â darparu cymorth gweinyddol i weddill y tîm. Mae hi’n swydd amser llawn, ond byddwn hefyd yn fodlon ystyried cynigion i weithio’n hyblyg am 20 awr yr wythnos neu fwy. Mae’r cyflog llawn amser oddeutu £18,000.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Llun 18 Ebrill.

Marketing & Admin Officer

Marketing & Admin Officer CYMRAEG

Cefnogwch Sinfonia Cymru

Cyfrannwch rodd nawr i roi’r dechrau gorau posibl i gerddorion ifanc yn eu gyrfaoedd proffesiynol.

Darllen rhagor