Rydym yn defnyddio cwcis o wasanaethau trydydd parti i'n helpu ni i wella ein gwefan.
Gwrando a gwylio

Haydn – Adagio from String Quartet, Op. 54 No. 2

Cyhoeddwyd Dydd Iau 20 Ionawr 2022

Dyma un mewn cyfres o fideos o’r gyngerdd gafodd ei pherfformio o flaen cynulleidfa yn Rhosygilwen ym Medi 2021. Cafodd y rhaglen ei datblygu gan Rakhi a Simmy Singh i adlewyrchu eu gwreiddiau Cymreig, yn ogystal a’i siwrne gerddorol mewn rhannau eraill o’r byd.

Ffidil
Rakhi Singh Guest Director / Cyfarwyddwr Gwadd
Simmy Singh Guest Director / Cyfarwyddwr Gwadd
Joy Becker
Robyn Bell
Oliver Baily
Katie Foster
Bethan Allmand

Fiolâu
Francesca Gilbert
Kim Becker

Soddgrwth
Ben Tarlton
Deni Teo

Bas Dwbl
Elen Roberts

[:cy]Cefnogwch Sinfonia Cymru[:en]Support Sinfonia Cymru[:]

[:cy]Cyfrannwch rodd nawr i roi’r dechrau gorau posibl i gerddorion ifanc yn eu gyrfaoedd proffesiynol.[:en]Donate now to give young musicians the very best start to their professional careers.[:] Darllen rhagor