Rydym yn defnyddio cwcis o wasanaethau trydydd parti i'n helpu ni i wella ein gwefan.
Newyddion

Rheolau eich Pas Covid – GIG

Cyhoeddwyd Dydd Gwener 12 Tachwedd 2021

Yn unnol a chanllawiau Llywodraeth Cymru, o Ddydd Llun y 15fed o Dachwedd, bydd rhaid dangos Passport COVID GIG dilys neu brawf LFT negyddol, (wedi ei wneud o fewn y 48 awr blaenorol) er mwyn gallu mynychu perfformiadau mewn theatrau a chanolfannau cyngerdd yng Nghymru. Bydd y gofynion hyn mewn lle ar gyfer ein perfformiadau yng Nghasnewydd, Caerdydd a Phontyberem rhwng yr 18 – 20 o Dachwedd. Nodwch na fydd modd i’r canolfannau roi mynediad i chi os nad yw’r wybodaeth uchod gyda chi, gan ei fod yn ofynnol fel rhan o ofynion Llywodraeth Cymru.

Ewch i www.gov.wales/nhscovidpass am wybodaeth ar sut i gael eich Passport COVID GIG. Gallwch archebu profion LFT yma www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests. Nodwch bod angen mynediad i ffon clyfar, tablet neu gyfrifiadur er mwyn cael mynediad i’ch Passport digidol. Unwaith mae hwn gyda chi, gallwch wirio ei statws neu argraffu copi caled i ddod gyda chi. Os nad oes teclyn addas gyda chi, efallai bod modd i ffrind neu aelod o’r teulu eich helpu chi. Mae modd gwneud cais am gopi caled, ond mae’r wefan yn nodi bod hyn yn gallu cymryd hyd at 10 diwrnod.

Cefnogwch Sinfonia Cymru

Cyfrannwch rodd nawr i roi’r dechrau gorau posibl i gerddorion ifanc yn eu gyrfaoedd proffesiynol.

Darllen rhagor