Rydym yn defnyddio cwcis o wasanaethau trydydd parti i'n helpu ni i wella ein gwefan.
Perfformiad digidol

Curate – Spiritual Borderlands

Cyhoeddwyd Dydd Llun 30 Awst 2021

Dewiswyd y gerddoriaeth yn y rhaglen hon yn  benodol i roi amser a lle i chi feddwl ac ystyried, a myfyrio os dymunwch. Fe’ch anogaf i adael i’ch hun fynd ar daith fyfyrgar a/neu ysbrydol heb bwysau cyrchfan. Byddwch yn llonydd, gwrandewch, a chroesawch y ffindir ysbrydol.

Os hoffech fyfyrio, argymhellaf yr athro a’r awdur Bwdhaidd, Thich Nhat Hanh. Fe ddes i ar ei draws gyntaf wrth ddarganfod llyfr a ysgrifennodd sy’n archwilio’r amryw athroniaethau a dysgeidiaethau sy’n gyffredin rhwng Cristnogaeth a Bwdhaeth. Mae’n dangos y budd a geir wrth i bobl ddod ynghyd i ddysgu gan ei gilydd ac agor eu meddyliau i syniadau eraill. Mae ei fyfyrdodau ysgrifenedig mor brydferth yn eu symlrwydd, ac mae eu pwyslais ar dosturi a byw yn y presennol yn ein hatgoffa o wirioneddau a gwerthoedd craidd i’w dilyn mewn bywyd.

Rydw i wedi dewis pedwar myfyrdod byr i weddu i bob un o’r darnau yn y rhaglen. Mae croeso i chi eu defnyddio neu efallai archwilio myfyrdodau eraill.

Rydyn ni’n ddiolchgar i Ymddiriedolaeth Radcliffe, Ymddiriedolaeth Elusennol Garrick ac Ymddiriedolaeth Idlewild am gefnogi’r gyfres Curate.

Rhaglen

  1. Caroline Pether Violin
  2. Roberto Ruisi Violin
  3. Kim Becker Viola
  4. Waynne Kwon Cello
  5. Tavener, arr. S.Parkin The Lamb
  6. Arvo Pärt Summa
  7. Haydn The Seven Last Words of Christ - Father, into thy hands I commend my spirit
  8. Monk, arr. S.Parkin Abide With Me

Cefnogwch Sinfonia Cymru

Cyfrannwch rodd nawr i roi’r dechrau gorau posibl i gerddorion ifanc yn eu gyrfaoedd proffesiynol.

Darllen rhagor