Rydym yn defnyddio cwcis o wasanaethau trydydd parti i'n helpu ni i wella ein gwefan.
Cyfleoedd

Cyfle Gwaith: Rheolwr Marchnata

Cyhoeddwyd Dydd Iau 24 Mehefin 2021

*Sylwch ar y dyddiad cau estynedig ar gyfer ceisiadau*

Cerddorfa gyffrous i bobl o dan 30 oed yw Sinfonia Cymru, sy’n darparu perfformiadau cerddorol o ansawdd eithriadol i gynulleidfaoedd ledled Cymru. Rydym ni’n gweithio gyda’r cerddorion proffesiynol ifanc mwyaf dawnus o bob cwr o’r Deyrnas Unedig, gan roi amrywiaeth o gyfleoedd perfformio a churadu iddynt i gefnogi datblygiad cynnar eu gyrfa. Mae rhagor o wybodaeth i’w gweld ar www.sinfonia.cymru.

Wrth i ni ddechrau ein tymor yn dilyn y cyfnod clo, rydym ni’n chwilio am farchnatwr profiadol i sicrhau bod ein perfformiadau a’n prosiectau yn cyrraedd cynifer o bobl â phosibl. Rydym ni’n chwilio am rywun a all lywio ein strategaeth, cynllunio ein hymgyrchoedd marchnata, cymdeithasol a chysylltiadau cyhoeddus, a bwrw ati gyda chyflwyno’n ymarferol.

Byddwn yn ystyried ceisiadau am gontract cyflogaeth rhan-amser gyda threfniadau gweithio hyblyg (h.y. oriau a lleoliad), neu gontract llawrydd. Yn y ddau opsiwn, mae’n debygol mai rhwng deuddydd a thridiau’r wythnos fydd yr ymrwymiad. Byddai’r ymgeisydd delfrydol yn angerddol ynghylch y celfyddydau ac yn meddu ar brofiad blaenorol o farchnata’r celfyddydau. Yn ddelfrydol, byddai gan yr ymgeisydd ddiddordeb mawr hefyd mewn cerddoriaeth glasurol a gwybodaeth gadarn amdani, gyda rhywfaint o ddealltwriaeth o gynulleidfaoedd presennol a chynulleidfaoedd posibl cerddoriaeth glasurol. Byddai sgiliau Cymraeg yn ddymunol iawn.

Dylid anfon ceisiadau at peter@sinfonia.cymru erbyn dydd Sul 1 Awst. Anfonwch ddogfen Word neu PDF nad yw’n hwy na phedair tudalen A4 yn amlinellu eich profiad, eich addasrwydd a’ch diddordeb yn y swydd. Yn y cais, neu mewn e-bost eglurhaol, nodwch a fyddai cyflogaeth ran-amser neu weithio’n llawrydd yn well gennych.

Nod Sinfonia Cymru yw bod yn sefydliad agored, teg a chynhwysol ac mae’n croesawu ceisiadau gan bobl â’r profiad angenrheidiol, o bob cefndir.

Cefnogwch Sinfonia Cymru

Cyfrannwch rodd nawr i roi’r dechrau gorau posibl i gerddorion ifanc yn eu gyrfaoedd proffesiynol.

Darllen rhagor