Rydym yn defnyddio cwcis o wasanaethau trydydd parti i'n helpu ni i wella ein gwefan.
Cyfleoedd

Cyfle Gwaith: Ymgynghorydd Marchnata

Cyhoeddwyd Dydd Llun 23 Tachwedd 2020

Cerddorfa gyffrous i’r rhai dan 30 oed yw Sinfonia Cymru sy’n cynnig perfformiadau cerddoriaeth o ansawdd eithriadol i gynulleidfaoedd ledled Cymru. Gweithiwn gyda’r cerddorion proffesiynol ifanc mwyaf dawnus o bob cwr o’r DU, gan roi iddynt amrywiaeth o gyfleoedd i berfformio a churadu i gefnogi datblygiad cynnar eu gyrfa. Ceir mwy o wybodaeth yn www.sinfonia.cymru.

Yn dilyn penodiad Jo Marriott yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, rydym yn chwilio am ymgynghorydd marchnata llawrydd i weithio gyda ni er mwyn sicrhau bod ein perfformiadau a’n prosiectau’n cyrraedd cynifer o bobl ag y bo modd.

Rydym yn chwilio am rywun a all lunio ein strategaeth, cynllunio ein hymgyrchoedd marchnata a chysylltiadau cyhoeddus, a mynd i’r afael â’r holl waith ymarferol, gan weithio ochr yn ochr â’n swyddog marchnata yn ogystal â darparu mentora.

Bwriedir i hwn fod yn drefniant llawrydd yn seiliedig ar ryw 2 ddiwrnod yr wythnos, ond fe wnawn ni ystyried contract cyflogaeth ran-amser. Byddai’n fantais cael diddordeb mewn cerddoriaeth glasurol, a rhywfaint o ddealltwriaeth o’r gynulleidfa bresennol a darpar gynulleidfaoedd ar gyfer cyngherddau clasurol, ynghyd â rhywfaint o wybodaeth am y Gymraeg.

Dylid cyflwyno mynegiant o ddiddordeb erbyn Dydd Llun 7 Rhagfyr i peter@sinfonia.cymru. Anfonwch ddogfen Word neu PDF heb fod yn cynnwys mwy na thair tudalen A4 yn nodi eich profiad, eich addasrwydd a’ch diddordeb yn y swydd, a’ch disgwyliadau o ran ffi ddyddiol (neu ddewis o gyflogaeth).

Mae Sinfonia Cymru yn amcanu at fod yn sefydliad agored, teg a chynhwysol ac mae’n croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir.

Cefnogwch Sinfonia Cymru

Cyfrannwch rodd nawr i roi’r dechrau gorau posibl i gerddorion ifanc yn eu gyrfaoedd proffesiynol.

Darllen rhagor